Využíváme nejmodernější postupy a vybavení, mezi něž patří např. speciální výcvik sebeobrany v Izraeli, technické prostředky z USA a RF.

Soustředíme se převážně na náročnou klientelu. Patří sem zejména lidé z podnikatelského prostředí, české i nadnárodní společnosti, mediálně exponované osoby.

Z důvodu diskrétnosti a citlivosti informací neposkytujeme reference.

Individualní přístup

Bezpečnostní analýza a samotný výkon je vždy individuálně přizpůsoben konkrétním potřebám zákazníka.

 • profesionalita
 • odbornost
 • 100% loajalita
 • diskrétnost
 • spolehlivost

Nikdy nekomunikujeme s medii. Pouze, je-li to nezbytně nutné, poskytujeme součinnost s Policii ČR nebo příslušným soudem.

Vždy jednáme v zájmu klienta. Dbáme o to, aby nebyla jakkoliv narušena reprezentace zákazníka.

Lokality

 • Praha
 • Brno
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Zlín
 • Uherské Hradiště
 • Bratislava

Služby

Osobní ochrana

 • zajištění osobní ochrany dle požadavků klienta (se zbraní i beze zbraně)
 • osobní ochrana VIP osob
 • doprovod klienta při pracovním či jiném jednání
 • ochrana majetku (vozidlo, dům, kancelář, atd.)
 • dohledová činnost – pokud klient nechce na sebe strhávat pozornost, lze využít „stínového“ doprovodu. Bezpečnostní team je nablízku a nastupuje v okamžiku rizikové situace.
 • doprovod při převozu cenin
 • servis při návštěvách zahraničních hostů

Detektivní a informační služby

 • zajistíme Vám maximální diskrétnost a v rámci možností pořídíme zvukový či obrazový záznam
 • zjištění majetkových poměrů fyzických i právních osob
 • získání důkazních prostředků a informací pro soudní nebo správní řízení
 • zajištění informací v souvislosti s vymáháním pohledávek
 • zajištění informací vedoucí k odhalení protiprávního jednání ohrožující obchodní tajemství
 • vyhledání zájmových osob
 • podpora všemi dostupnými elektronickými a technickými prostředky
 • prověření potencionálních obchodních partnerů
 • zajistíme důkazní materiály o nevěře, ale i zda-li není sledován náš klient

Speciální výcvik

Pod naší záštitou lze absolvovat kurzy reálné sebeobrany, nebo zajistit intenzivní cvičení v zahraničí – např. Izrael.

Ceny

Ochranné služby od 190Kč / 1 hod
Detektivní služby od 190Kč / 1 hod
Využití vozidla od 10Kč / 1 km
Pro každého klienta vypracujeme zdarma bezpečnostní analýzu daného problému a je uvedena konkrétní cenová nabídka služeb.
Pro naše zákazníky není zpravidla cena rozhodující faktor ale kvalita služeb, přesto poskytujeme konkurence schopné cenové nabídky.
Kontaktujte nás a budete v bezpečí
+420 775 734 600
Odpovědná osoba
Hošek Jaroslav

Adresa
Sídlo: ČSA 1068, 68401 Slavkov u Brna

Identifikátor
IČ 75600129
Bankovní spojení: 2300294820 / 2010 Fio banka a.s.